BẢO VỆ SÔNG HẬU - MỘT TẤM LÒNG NHÂN HẬU

 Các hoạt động chính của Công ty bao gồm:

- Hỗ trợ vật chất (hiện kim) và công sức cho các chương trình thiện nguyện

- Xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết

- Thăm hỏi, động viên, trao quà các gia đình thương binh liệt sĩ-có công với cách mạng

- Phối hợp và hỗ trợ tổ chức tết thiếu nhi, tết trung thu,...