Công ty Sông Hậu bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ cây xanh, dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ tổng hợp…

Cùng với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, nhu cầu về đảm bảo an toàn bản thân của các cá nhân, an toàn tài sản của các doanh nghiệp ngày càng được quan tâm và chú trọng. Đồng thời, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh-sạch-đẹp, nhu cầu hiện nay của nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy… cũng rất cần các dịch vụ đang ngày càng phát triển ở xã hội đương đại như: dịch vụ thiết kế, thi công, bảo dưỡng công trình cây xanh, sân vườn; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, tạp vụ, giúp việc nhà…Nay Công ty Sông Hậu chúng tôi sẳn sàng cung ứng các dịch vụ nêu trên, hãy liên hệ với chúng tôi!