TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG TY
Trong khuynh hướng có sự biến đổi sâu sắc về thị trường đòi hỏi có sự cải tiến nền tảng của Công ty. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Sông Hậu tuyển dụng bổ sung nhân viên khối văn phòng bao gồm nhân viên hành chính và nhân viên kinh doanh
TUYỂN GẤP 50 - 100 NHÂN VIÊN BẢO VỆ
Tuyển gấp 50 - 100 nhân viên bảo vệ, nhận hồ sơ đến khi đủ nhu cầu của Công ty. Có thể nhận hồ sơ và đi làm trong ngày; việc làm hấp dẫn, chế độ đãi ngộ tốt
Tuyển Dụng New 0917.120.966
THIẾT KẾ BỞI WEBSIEUTOC